ศรีสะเกษ | Sisaket.Net

ชุมชนออนไลน์ คนศรีสะเกษ => อำเภอศิลาลาด => ข้อความที่เริ่มโดย: Sisaket.Net ที่ กรกฎาคม 21, 2010, 04:54:03 PM

หัวข้อ: อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ #Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Sisaket.Net ที่ กรกฎาคม 21, 2010, 04:54:03 PM
แผนที่ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Amphoe_3322.png/250px-Amphoe_3322.png)
http://th.wikipedia.org/wiki/ (http://th.wikipedia.org/wiki/)อำเภอศิลาลาด

แหล่งข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ ถิ่นกำเนิดเมืองเก่า ทางเข้าทุ่งกุลา มีปลาหลากหลาย มากมายประเพณี สามัคคีเลิศล้ำ ลุ่มลำน้ำเสียว

ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย    อำเภอศิลาลาด
อักษรโรมัน    Amphoe Sila Lat
จังหวัด    ศรีสะเกษ
รหัสทางภูมิศาสตร์    3322
รหัสไปรษณีย์    33160

ข้อมูลสถิติ
พื้นที่    131.8 ตร.กม.
ประชากร    20,428 คน (พ.ศ. 2552)
ความหนาแน่น    154.99 คน/ตร.กม.

ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง    ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด หมู่ที่ 5 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160
พิกัด    15°28′24″N, 104°4′18″E
หมายเลขโทรศัพท์    0 4566 8119
หมายเลขโทรสาร    0 4566 8119

อ้างอิง
- "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (24 สิงหาคม 2550). ราชกิจจานุเบกษา 124 (46 ก): 14-21 (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/046/14.PDF)
- "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอศิลาลาด" (25 มิถุนายน 2540). ราชกิจจานุเบกษา 114 (พิเศษ 51 ง): 18 (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/051/18.PDF)
หัวข้อ: การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
เริ่มหัวข้อโดย: Sisaket.Net ที่ กรกฎาคม 21, 2010, 04:57:20 PM
การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอศิลาลาดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

    * องค์การบริหารส่วนตำบลกุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุงทั้งตำบล
    * องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลีกลิ้งทั้งตำบล
    * องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวดงทั้งตำบล
    * องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโจดม่วงทั้งตำบล